image

Katedra św. Jakuba w Szczecinie, XIII-XVw.


Czas realizacji 2006-2008
Inwestor: Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
Zakres prac: wykonano konserwację i renowację elewacji wschodniej, zachodniej i południowej, a także prace malarskie wewnątrz kościoła. Przebudowano zwieńczenie wieży, zamykając ją wysokim hełmem. Było to skomplikowane zadanie inżynieryjne, które wymagało sprowadzenia do Szczecina specjalnego dźwigu w celu podniesienia 24-tonowej iglicy. Podczas prac we wnętrzu bazyliki odnaleziono ukrytą w filarze urnę z sercem słynnego pomorskiego kompozytora Carla Loewe.