image

Kolegiata w Stargardzie, elewacja zachodnia wieży południowej, XV w.


Rok realizacji: 2016
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Świata

Wykonane prace:
Przeprowadzono konserwację ściany ceglanej i detalu architektonicznego. Zrekonstruowano dekorację malarską w blendach na podstawie zachowanych reliktów. Poddano renowacji szkliwione elementy dekoracyjne w obramieniu portalu.