image

Logo

„Konsart” Sp. z o.o. istnieje od 11 października 1994 roku jako firma zajmująca się konserwacją zabytków oraz pracami budowlanymi w pełnym zakresie.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą: kierowników, majstrów - absolwentów Politechniki Szczecińskiej oraz konserwatorów - absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapewniając nadzór konserwatorski nad prowadzonymi pracami.
Firma Konsart Sp. z o. o. zatrudnia łącznie, wraz ze stale współpracującymi podwykonawcami, około 100 osób. Dysponujemy własnymi środkami transportu, rusztowaniami oraz specjalistycznym sprzętem renomowanych firm.
Firma gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, znajomość najnowszych technik budowlanych oraz chemii budowlanej.

Pic
Pic
Pic