image

Gimnazjum Mariackie, obecnie siedziba ZSO nr 6, 1830r.


pl. Mariacki 1, Szczecin
Czas realizacji 2015
Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
Zakres prac:
Przeprowadzono konserwację wszystkich elewacji: wykonano renowację gzymsów z prefabrykatów betonowych, oczyszczono i zakonserwowano historyczne tynki oraz opaski z piaskowca.