image

WILLA LENTZA w SZCZECINIE - 1890 r.


al. Wojska Polskiego 84
Czas realizacji: 2018-2019
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Zakres prac: Kompleksowy remont całego obiektu obejmujący wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich wraz z wymianą instalacji oraz zagospodarowaniem terenu