image

Brama Portowa w Szczecinie, 1725-1727


Pl. Brama Portowa 5
Czas realizacji 2016-2017
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Zakres prac: wykonano konserwację i renowację elewacji kamiennych i ceglanych. Przeprowadzono renowację zabytkowej polichromii i złoceń herbów na ścianie wschodniej i zachodniej.