image

Pałac Velthusena, obecnie siedziba Szkoły Muzycznej, 1779


ul. Staromłyńska 13, Szczecin
Rok realizacji: 2015
Inwestor: Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego
Wykonane prace:
Przeprowadzono renowację elewacji, w tym konserwację dekoracji sztukatorskiej z motywem bawiących się putt. Poddano pracom restauratorskim ozdobne, kamienne wazony wieńczące szczyty.