image

Pałac pod Globusem w Szczecinie, 1891


pl. Orła Białego 2, Szczecin
Czas realizacji 2013-2014
Inwestor: Akademia Sztuki w Szczecinie
Zakres prac: wykonano konserwację i renowację elewacji frontowej oraz wewnątrz dziedzińców. Przeprowadzono renowację zabytkowej polichromii i sztukaterii na sklepieniach wewnątrz budynku, oraz konserwację wystroju Galerii Rektorskiej. Zaadaptowano pomieszczenia przyziemia do celów dydaktycznych i ekspozycyjnych. Wykonano nowe instalacje elektryczne wewnątrz budynku.