image

Urząd Wojewódzki w Szczecinie, dawna siedziba Rejencji Szczecińskiej, 1911 r.


ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin
Czas realizacji: 2011-2013

Inwestor: Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wykonane prace: przeprowadzono konserwację wszystkich elewacji, w tym elewacji dziedzińców. Konserwacji poddano ceglane lico muru i bogaty detal architektoniczny odkuty w piaskowcu. Odtworzono brakujące elementy kamienne w zwieńczeniu jednego ze szczytów. Wymieniono pokrycie hełmów wież położone z blachy miedzianej.